Đặc điểm và tình trạng ứng dụng của máy sục khí bánh xe nước

Đặc điểm và tình trạng ứng dụng của máy sục khí bánh xe nước

Trong quá trình nuôi trồng thủy sản sẽ có tạp chất mồi và phân tôm, cá tạo thành đáy nhất định trong nước.Đáy này có những ưu điểm và nhược điểm riêng đối với sự phát triển của cá, tôm.Sự xuất hiện và ứng dụng của máy sục khí nhằm giảm bớt những nhược điểm và tăng tốc độ tăng trưởng của cá, tôm.giúp đỡ.Việc sử dụng máy sục khí để tăng oxy là phổ biến nhằm cải thiện chất lượng nước ao nuôi tôm.Các biện pháp hiệu quả máy sục khí thường được sử dụng bao gồm máy sục khí turbo, cánh quạt guồng nước, v.v. Mặc dù cấu tạo khác nhau nhưng mục đích thì giống nhau.Phương pháp này có thể làm tăng lượng oxy hòa tan trong vùng nước thiếu oxy và cung cấp môi trường sống thuận lợi cho tôm và các sinh vật khác.Có hai loại thiết bị sục khí kiểu guồng nước thường được sử dụng: kiểu cánh quạt và kiểu guồng nước.

Nguyên lý hoạt động của máy sục khí bánh xe nước là máy sục khí bánh xe nước đập vào thân nước qua các cánh quạt, một mặt nước phía dưới được nâng lên cho đến khi thân nước vỡ thành từng tia nước văng vào khí quyển rồi rơi xuống. trở lại không khí nhờ trọng lực sau khi tăng lượng oxy hòa tan.Mặt khác, nước bể được đẩy chảy tạo thành vòng tuần hoàn, và vùng nước có đủ oxy hòa tan sẽ được vận chuyển đến mọi nơi trong ao nuôi tôm để tạo thành sự phân bổ oxy hòa tan tương đối đồng đều.

Đặc điểm của máy sục khí bánh xe nước là làm cho nước hồ bơi hình thành vòng tuần hoàn, nhờ đó giá trị DO của toàn hồ có xu hướng ổn định trong một khoảng thời gian nhất định.Sự hình thành và duy trì sự tuần hoàn đòi hỏi một lượng năng lượng nhất định, được quyết định bởi tính chất nhớt của nước.Dòng chảy của nước bể bơi rất phức tạp, dòng chảy chính là tuần hoàn, sẽ có dòng chảy ngược ở các góc.Không có mô hình làm sẵn cho loại dòng chảy này.Sự tuần hoàn thúc đẩy sự phân bố DO đồng đều và sự phân bổ áp suất của nó có lợi cho việc thực hiện việc thu gom nước thải ở trung tâm ao nuôi tôm.Trong các ứng dụng thực tế, các vấn đề gặp phải có thể được tóm tắt ngắn gọn như sau: ảnh hưởng của việc bố trí các thiết bị sục khí đến hiệu ứng oxy hóa và ảnh hưởng của việc bố trí các thiết bị sục khí đến hiệu quả của việc thu gom ô nhiễm trung tâm: hai vấn đề này có liên quan với nhau đến ao nuôi tôm.tuần hoàn có quan hệ chặt chẽ với nhau.


Thời gian đăng: 15-08-2022